top of page

Optilux bærer med seg over 15 års dyptgående ekspertise innen profesjonell lyd-, lys- og sceneteknikk, og har etablert seg som en pålitelig aktør innen tekniske produksjoner for arrangementer av alle størrelser. En betydelig milepæl i selskapets historie var oppkjøpet av vår største konkurrent, Pick Up Service i Larvik, våren 2015. Dette strategiske trekket styrket vår posisjon betydelig, og gjorde oss til en av markedets ledende leverandører innen lyd, lys og scenetekniske produksjoner i regionene Vestfold og Telemark.

 

I oktober 2020 tok Optilux et spennende steg inn i en ny fase av sin utvikling ved å bli en del av Frontir-konsernet. Dette eierskiftet åpner døren for ytterligere vekst og muligheter, og vi ser frem til å utforske nye horisonter innen lyd- og sceneteknisk innovasjon.

Vi er stolte av å være en sertifisert miljøfyrtårnbedrift, og dette reflekterer vårt engasjement for bærekraftig praksis og ansvarlig forvaltning av ressurser. Som medlem av BFSP (Bransjeforeningen for sceneteknisk produksjon) deltar vi aktivt i bransjens fellesskap og bidrar til å opprettholde høye standarder innen sceneteknisk produksjon.

Velkommen til Optilux

Hvor erfaring, innovasjon og miljøbevissthet forenes for å skape minneverdige produksjoner.

Våre kunder

Det er viktig for oss å ha gode relasjoner til kundene våre.

bottom of page